Gazze Bölgesi

Gazze Bölgesi

 

Gazze'deki İnsani Durum

Gazze Şeridi, yıllardır süregelen siyasi ve askeri çatışmaların gölgesinde, dünya üzerindeki en zorlu yaşam koşullarından birine sahne olmaktadır. Nüfusu 2 milyonu aşkın bu bölge, yoğun bir abluka altında yaşamını sürdürmekte ve bu durum, halkın temel ihtiyaçlarına erişimini ciddi şekilde kısıtlamaktadır.

Gazze'deki işsizlik oranı %52 ile dünya ortalamalarının çok üzerinde bir seviyede bulunmakta, bu da ekonomik istikrarsızlığı ve yoksulluğu daha da derinleştirmektedir. Ayrıca, bölgede yaşayan 1,3 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu bilinmektedir; bu, Gazze nüfusunun neredeyse yarısına tekabül etmektedir.

Gazze'de yaşayan insanlar, gıda ve temiz su gibi en temel insan haklarına erişimde ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. İçme suyunun büyük bir kısmı kirli ve sağlıksız olup, tarımsal faaliyetler ve gıda üretimi de sınırlıdır. Bu durum, çocuklar başta olmak üzere tüm nüfusu derinden etkileyen beslenme yetersizliklerine yol açmaktadır.

Kurban Bağışı

  • Kurban Bağışı: Kurban Bayramı'nda yapacağınız kurban bağışları, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere titizlikle kesilir ve dağıtılır. Bu özel bağış şekli hem dini vecibelerinizi yerine getirmenize hem de Gazze'deki kardeşlerimize umut olmanıza olanak tanır.

Dünya genelindeki birçok bölge, çeşitli nedenlerle insani krizlerle mücadele ediyor. Bu bölgelerden biri de yıllardır devam eden abluka altında yaşamın zorlukları ile boğuşan Gazze. Online Kurban Kuruluşu olarak misyonumuz, yardıma muhtaç insanlara ulaşarak, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve acil ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Gazze bölgesindeki yoksul ve yardıma muhtaç insanlara yapılan bağışların nasıl ulaştırıldığına dair çalışmalarımız, bu misyonun bir parçasıdır.